Home    |    DataLab Pantheon™    |    Usluge    |    Korak dalje    |    Za naše korisnike    |    O nama

 
Šta kažu naši klijenti?Klijenti_o_nama.html
Medijski kutakMedijski_kutak.html
Sertifikati
Pogledajte rezultate testiranja znanja Jamada konsultanata.Sertifikati.html

AUTORSKA PRAVA

Ovom internet stranicom upravlja Jamada d.o.o. Sadržaji objavljeni na internet stranicama www.jamada.rs vlasništvo su firme Jamada d.o.o. i mogu se koristiti samo u nekomercijalne svrhe, te se moraju uvažiti sva upozorenja o autorskim pravima i prema tome se ne smeju kopirati, umnožavati ili na neki drugi način širiti.

Jamada d.o.o. zadržava pravo izmene sadržaja.

OGRANIČENJA

Jamada d.o.o. će  na svojim Internet stranicama osiguravati tačnost i ažurnost podataka sa punom brigom, ali za tačnost, celovitost, kao i za štetu koja bi proizašla iz toga, ne preuzima nikakvu odgovornost. Jamada d.o.o. isto tako ne preuzima nikakvu odgovornost u odnosu na posledice uzrokovane informacijama sa ove internet stranice. Jamada d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve viruse koji bi se mogli preneti korisnicima sa ove internet strane i preporučuje korisnicima da se od opasnosti virusa adekvatno zaštite i pre prenosa informacija sa ove internet strane.

Jamada d.o.o. nije odgovorna za eventualnu nedostupnost strane, moguće netačnosti informacija i za moguću štetu nastalu korišćenjem netačnih ili nepotpunih informacija. Jamada d.o.o. ili bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je učestvovala u postavci i izradi tih strana nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu iz pristupa korišćenja ili nemogućnosti korišćenja informacija na ovim internet stranama ili za bilo kakve greške odnosno nedostatke u njihovom sadržaju.

Zadržavamo pravo da uputimo korisnike na druge strane svetskog interneta i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za njihov sadržaj.

Za detaljnije informacije i autorizaciju, molimo da kontaktirate:

Jamada d.o.o.

podrska@jamada.rs

Najnovije funkcionalnostihttps://usersite.datalab.eu