Home    |    DataLab Pantheon™    |    Usluge    |    Korak dalje    |    Za naše korisnike    |    O nama

 
Šta kažu naši klijenti?Klijenti_o_nama.html
Medijski kutakMedijski_kutak.html
Sertifikati
Pogledajte rezultate testiranja znanja Jamada konsultanata.Sertifikati.html


Ovo su osnovne cene naših usluga.

Uz Jamada PAKETE usluga cene su niže i do 30%.


Mlađi konsultant (Junior Consultant)                                        Konsultant                                                                              

Stariji konsultant (Senior Consultant)                                      

Programer (Developer)                                                            

Stariji konsultant - specijalista (Senior Consultant Spec.)        


Svi iznosi su u valuti EUR bez PDVa

Jedinica mere je radni sat (RDS). Naplaćuje se stvarno vreme, bez tvz. “započetih sati”.

Za definiciju kategorije konsultanta kliknite na odgovarajuće dugme. (Uskoro!)

Junior

Consultant

Consultant

Senior

Consultant

Senior

Consultant

Spec.

30

35

40

40

50

Najnovije funkcionalnostihttps://usersite.datalab.eu